Korzyści tworzenia polityki cen transferowych

Korzyści tworzenia polityki cen transferowych

Polityka cen transferowych nie jest dokumentem wymaganym przepisami prawa i żaden podmiot kontrolny nie ma prawa się domagać jej istnienia. Nie oznacza to jednak, że taki dokument nie powinien w firmie istnieć, a nawet być udostępniany zawsze wtedy, kiedy może okazać się potrzebny chociażby instytucji kontrolnej. Jakie są korzyści z posiadania tego typu polityki w formie sformalizowanej?

Ogólne korzyści z posiadania polityki cen

Ceny transferowe to ceny pomiędzy podmiotami zależnymi. Istnienie takich cen jest niezbędne, by wyceniać przepływ dóbr pomiędzy podmiotami zależnymi, nawet jeśli z oczywistych względów nie są to ceny rynkowe. Takie transakcje są potencjalnie niebezpieczne z punktu widzenia prawnego, ponieważ stanowią duże pole do nadużyć majątkowych i podatkowych, nawet jeśli zazwyczaj dzieje się to zupełnie nieumyślnie. Doradztwo prawne zawsze podkreśla, że niezbędna jest nie tylko dokumentacja cen transferowych, ale i dokładnie opisana polityka dotycząca wszystkich przyszłych transakcji.

Faktyczne korzyści z istnienia polityki

Korzyści z istnienia przejrzystej polityki cen transferowych są bardzo łatwe do wskazania. Jest to przede wszystkim:

  • Działanie jednolitych zasad dotyczących wszystkich transakcji w ramach grupy przedsiębiorstw;
  • Stosowanie wytycznych odnośnie transakcji nietypowych;
  • Zabezpieczenie interesów mniejszych spółek zależnych w stosunku do spółek dużych;
  • Ciągłość działania procedur ze względu na powiązanie transakcji przyszłych z historycznymi;
  • Wzrost prestiżu grupy i poprawa jej wizerunku głównie w stosunku do podmiotów kontrolnych badających jej finanse.