Ceny transferowe: dokumentacja vs. polityka

Ceny transferowe: dokumentacja vs. polityka

Ceny transferowe to ceny, w oparciu o które podmioty zależne dokonują pomiędzy sobą transakcji. Nie są to ceny rynkowe, ponieważ mechanizm rynkowy nie może działać w sytuacji, kiedy do transakcji dochodzi pomiędzy podmiotami nie będącymi wobec siebie niezależnymi. Tych cen nie ustala gra rynkowa, ale zarząd podmiotów.

Może się tu pojawiać interes wielu różnych beneficjentów rzeczywistych, przez co takie operacje są dość mocno uregulowane przepisami prawa tak, by nie dochodziło do działania na szkodę osób trzecich. Przepisy polskiego prawa wymagają, by istniała dokumentacja cen transferowych – zapis historyczny transakcji. Warto jednak posiadać także odpowiednią politykę.

Polityka w stosunku do cen transferowych

Polityka cen transferowych jest dokumentem ramowym, którego zadaniem jest stworzenie zasad do realizacji przyszłych działań z zakresu transakcji wewnątrz jednej struktury właścicielskiej czy w ramach tej samej strefy kontroli zarządczej. Innymi słowy, polityka tego typu określa, w jaki sposób mają być ustalane w przyszłości ceny w transakcjach pomiędzy podmiotami. Nie jest to wymagane prawem, ale warto to mieć. Dlaczego?

Przejrzystość działań jest ważna

Doradztwo prawne odwołuje się tutaj przede wszystkim do tego, że zawsze teoretycznie może się pojawić oskarżenie o działanie na niekorzyść beneficjentów rzeczywistych części podmiotów lub fiskusa. Posiadanie spójnej, otwartej, przejrzystej i odpowiednio przygotowanej przez eksperta zajmującego się tego typu narzędziami polityki wewnętrznej daje nam gwarancję, że od strony prawnej wszystkie transakcje będą w pełni bezpieczne i nie doprowadzą do żadnych przypadkowych komplikacji.